English for young learners

AUTORSKI KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI

Termin zajęć: sobota

Start kursów: 15.09.2018

Grupa wiekowa 6-7 lat – godz. 9.00-10.30

Ilość lekcji w kursie: 33x90min

Grupa: 3-5 uczestników

Koszt: 2000zł/rok (możliwość płatności w ratach 10x200zł)

Grupa wiekowa 7-9 lat – godz. 10.35-12.05

Ilość lekcji w kursie: 33x90min

Grupa: 2-4 uczestników

Koszt: 2450zł/rok (możliwość płatności w ratach 10x245zł)

Nowoczesny kurs języka angielskiego dla dzieci, oparty o serię Our World National Geographic, łączący ciekawą tematykę oraz innowacyjne, angażujące metody pracy.

Ciekawa tematyka zajęć w oparciu o serię OUR WORLD National Geographic
Innowacyjne i różnorodne metody nauczania, wpływające na atrakcyjność oraz efektywność zajęć
Autorskie elementy aktywizujące do mówienia w języku angielskim.

Podręcznik jest bazą dla 40-50% zajęć, kolejne 50-60% to czas, w którym wprowadzamy do treści podręcznikowych lub/i utrwalamy materiał przy wykorzystaniu autorskich gier różnego rodzaju, planszy/ flash cards, rozmaitych kart pracy itp. Materiały i aktywności poza podręcznikowe są dobrane i przygotowywane dla każdej grupy indywidualnie i w taki sposób, by dzieci były aktywizowane do mówienia w języku angielskim poprzez zabawę i kreatywne zadania (na przykład mini-projekty artystyczne, łamigłówki i zgadywanki językowe,
krótkie filmiki edukacyjne, gry ruchowe do nauki słownictwa lub struktur gramatycznych, etc.)

Czego dzieci nauczą się podczas kursu: zakres gramatyki i leksyki na postawie podręcznika, ponadto uczestnicy  udoskonalą następujące umiejętności: wypowiadania się w języku angielskim na tematy w zakresie treści realizowanych podręcznikiem, poprawnego konstruowania zdań w języku angielskim (w formie ustnej i pisemnej), rozpoznawania treści zarówno ze słuchu jak i tekstów pisanych, poprawnego reagowania w języku angielskim (tzw. funkcje językowe – czyli udzielanie odpowiedzi na pytania, formułowanie pytań, wyrażanie preferencji, etc.);

Dodatkowo wzbogacenie procesu nauczania autorskimi grami planszowymi, stworzonymi specjalnie na potrzeby tego kursu, grami wspomagającymi naukę słownictwa oraz wybranych zagadnień gramatycznych, aktywnościami z pogranicza innych przedmiotów (plastyka, ćwiczenia ruchowe, przyroda, kultura)

The world around me

What is it made of?

How does it work?

What do I like?

English verbs

English adjectives

Reading

Poems

Stories

Video lesson

Communication skills

Zapraszamy!