DIRECT ENGLISH

Direct English – ekspresowa nauka języka angielskiego!

DIRECT ENGLISH to metoda bezpośredniego uczenia się języka angielskiego bardzo intensywnym tempem, której celem jest szybka i skuteczna nauka mówienia. Jest to unowocześniona, znana wielu osobom, metoda bardzo podobna do modelu Callana.

Uczęszczając na kursy metodą DIRECT ENGLISH nauczysz się płynnie i bez strachu rozmawiać.

Kończąc pierwsze etapy kursant będzie znał podstawowe słowa, wyrażenia oraz struktury gramatyczne.

Zajęcia prowadzone są bezpośrednio w języku angielskim, co powoduje jeszcze
lepsze i szybsze przyswajanie wiedzy.

Jeżeli chcesz skorzystać z tej metody, zapraszamy do CITY ENGLISH – bez względu na poziom zaawansowania. Wystarczy odrobina dobrej energii.

4 zasady METODY CALLAN

  • Pytania i odpowiedzi

Badania udowodniły, że człowiek szybciej uczy się języków obcych w oparciu o interakcję. Dlatego, korzystając z metody DIRECT ENGLISH, lekcje oparte są na systemie pytań i odpowiedzi, które zmuszają do swobodnej wypowiedzi na zadane pytanie. Uwzględniając poziom zaawansowania grupy, dostosowujemy tematy rozmów i rodzaj podejmowanych problemów. Interakcja staje się podstawą rozmowy i bodźcem do nawiązania bliższych relacji. Z biegiem czasu, dzięki zastosowaniu metody pytań i odpowiedzi, wzrasta pewność siebie i chęć uczestniczenia w ciekawych panelach dyskusyjnych.

  • Myśl po angielsku

Celem metody DIRECT ENGLISH jest wykształcenie umiejętności myślenia w języku angielskim. Praca w dużym tempie z wykorzystaniem zaskakujących pytań, na które student ma niewiele czasu do namysłu prowadzi do wytworzenia automatycznych reakcji.
W metodzie DIRECT ENGLISH nie ma miejsca na myślenie w języku ojczystym. Wszyscy uczniowie, którzy pracują tą metodą, mają szansę wypracować odruch mówienia po angielsku bez zastanawiania się, podobnie do sposobu w jakim dzieci przyswajają język.

  • Różnorodność

Zajęcia prowadzone są przez kilku nauczycieli, którzy posługują się różnymi akcentami. Takie urozmaicenie zajęć zwiększa szansę osłuchania się z językiem i różnymi sposobami komunikacji. Dodatkowo, zajęcia podzielone są na dwa bloki – powtórka i nowy materiał. Przed przystąpieniem do prezentacji nowego materiału studenci powtarzają dotychczas przerobiony materiał, tak by nie doszło do zaległości w słownictwie.
Nauczyciele prowadzący zajęcia posługują się techniką małych podpowiedzi, która oparta jest na sugestiach. W ten sposób nie uczymy złych nawyków. Uczymy myślenia.

  • Gramatyka

W metodzie DIRECT ENGLISH najważniejsza jest swoboda mówienia i myślenia. Dlatego też, gramatykę poznajemy podczas rozmów. W ten sposób kształcimy umiejętności związane z poprawnością językową.