RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, które otrzymaliśmy przez formularz zgłoszeniowy lub przez dane podane w trakcie rozwiązywania kwalifikacyjnego testu językowego informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Języków Obcych City English Marta Kadulska, ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między Centrum Języków Obcych City English Marta Kadulska umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda
  3. Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
  4. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Centrum Języków Obcych City English Marta Kadulska i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim.
  5. Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
  6. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
  7. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
  8. W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.