KURS IELTS

IELTS – International English Language Testing System

CITY ENGLISH jest oficjalnym partnerem programu Addvantage British Council, co oznacza, że co roku duża grupa uczniów naszej szkoły, rejestruje się na egzamin IELTS.

Kursy przygotowujące do egzaminów w CITY ENGLISH opierają się na szczegółowo zaplanowanym, autorskim programie zajęć. W ramach kursu certyfikowani lektorzy regularnie przeprowadzają testy sprawdzające i powtórzeniowe pozwalające doskonale przygotować się do egzaminu i zdać go ze znakomitym wynikiem. Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają rodzaje zadawanych pytań oraz stosowane techniki egzaminacyjne. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do wykształcenia umiejętności wykorzystania wszystkich podstawowych umiejętności językowych (pisania, czytania, mówienia i słuchania) w tym samym czasie.

Nieodłącznym elementem naszych kursów jest MOCK EXAM, czyli egzamin próbny zachowujący formę autentycznego testu IELTS. Umożliwia to ograniczenie stresu towarzyszącemu egzaminowi, opracowanie optymalnej strategii oraz usunięcie słabych punktów zdającego.

W przypadku wszystkich kursów IELTS, materiały dydaktyczne oraz egzamin próbny wliczone są w cenę kursu.

IELTS W POLSCE

IELTS pomaga nie tylko tym, którzy chcą studiować i pracować za granicą. Jest powszechnie uznawany także w Polsce. Wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego, a także jako podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+. 

IELTS A SKALA POZIOMÓW RADY EUROPY (CEFR)

IELTS jest uznawany przez Radę Europy. Skala Poziomów Rady Europy (CEFR) stanowi bazę uznawalności kwalifikacji językowych, usprawniając tym samym mobilność zawodową i edukacyjną.

skala CEFR A2 B1 B2 C1 C2
skala wyników IELTS 2.5 – 3.5 4.0 – 5.0 5.5 – 6.5 7.0 – 8.0 8.5 – 9.0

IELTS KURS SEMESTRALNY 2019

Marzec – czerwiec 2019
Start: 13.03.2019
Termin: pon/śr 19.00-20.30
Ilość lekcji: 30x90min
Grupa: 4-6 osób
Koszt: 1500zł

IELTS KURS INTENSYWNY WEEKENDOWY 2019

Marzec 2019
Start: 16.03.2019
Termin: sob/niedz. 9.00-16.15
Ilość lekcji: 30x90min
Grupa: 4-6 osób

Koszt: 1500zł

CENTRA EGZAMINACYJNE I DATY EGZAMINÓW

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziewięciu miastach na terenie Polski: Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS we Wrocławiu. Cena egzaminu to 790zł.

Data Testu

Moduł

Data Końca Rejestracji

Rejestracja

02.02.19

IELTS Academic

19.01.19

Zarejestruj
się

09.03.19

IELTS Academic

23.02.19

Zarejestruj
się

06.04.19

IELTS Academic

23.03.19

Zarejestruj
się

06.04.19

IELTS General Training

23.03.19

Zarejestruj
się

11.05.19

IELTS Academic

27.04.19

Zarejestruj
się

11.05.19

IELTS General Training

27.04.19

Zarejestruj
się

01.06.19

IELTS Academic

18.05.19

Zarejestruj
się

01.06.19

IELTS General Training

18.05.19

Zarejestruj
się

29.06.19

IELTS Academic

15.06.19

Zarejestruj
się

29.06.19

IELTS General Training

15.06.19

Zarejestruj
się

27.07.19

IELTS Academic

13.07.19

Zarejestruj
się

27.07.19

IELTS General Training

13.07.19

Zarejestruj
się