English for Teens

Kurs SPEAKING FOR TEENS to zajęcia skierowanie do uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII, podczas których kursanci będą w sposób naturalny aktywowani do posługiwania się językiem angielskim. Podczas zajęć będziemy kłaść nacisk na komunikację, czyli mówienie oraz rozumienie ze słuchu, a także wzbogacanie słownictwa. Uczestnicy zapoznają się także z arkuszami egzaminów z języka angielskiego, które będą zdawać na zakończenie szkoły podstawowej.

Na naszym kursie będziesz:

 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach wraz z pozostałymi uczestnikami kursu,
 • ćwiczyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim poprzez stymulujące i motywujące ćwiczenia, zarówno indywidualnie jak i poprzez pracę w grupach,
 • mieć okazję, żeby poczuć się pewniej kiedy używasz angielskiego

Program kursu pozwoli Ci:

 • nabrać odwagi w mówieniu,
 • przećwiczyć i poprawić gramatykę,
 • przećwiczyć i wzbogacić słownictwo,
 • poprawić umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem,
 • poprawić umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnych na wybranym poziomie egzaminu,
 • dobrze zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi i arkuszami egzaminu końcowego szkoły podstawowej.
 • SZCZEGÓŁY:
 • GRUPA NA POZIOMIE A2 – piątki, godz. 17.10-18.40
 • GRUPA NA POZIOMIE B1+/B2 – piątki godz. 15.30-17.00

START KURSU: 28.09.2018

KONIEC KURSU: 14.06.2019

ILOŚĆ JEDNOSTEK LEKCYJNYCH: 32x90min

GRUPA: 4-6  osób

KOSZT: 1450zł (możliwa płatność w ratach 10x145zł – płatność do 10 dnia każdego miesiąca)